Ingen aktuelle aktiviteter i kalenderen
 • ikon
  Martin Frank Nielsen den 23-03-2018
  Information til forældre om konsekvenser på skoleområdet af strejke- og konfliktvarsel
   
  Strejkevarsel 4. april 2018
  De faglige organisationer har varslet strejke fra 4. april 2018. I Greve Kommune har FOA varslet strejke for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter, ansat i Holmeagerskolens SFO.
   
  De øvrige skoler/SFO’er vil ikke blive berørt af strejkevarslet.
   
  Lockoutvarsl 10. april 2018
  KL har varslet lockout for 250.000 offentligt ansatte fra 10. april 2018.
  Det vil  komme til at betyde, at skolerne i kommunen ikke kan tilbyde undervisning som normalt, da de fleste medarbejdere på skoleområdet vil være omfattet af konflikten. De skoler, der evt. kan tilbyde undervisning, forventes kun at kunne gøre det i meget begrænset omfang.
   
  Specialskolerne Bugtskolen og Kirkemosegaard, samt Specialklasserækker G-klasserne (Damagerskolen), Vækstklasserne (Hedelyskolen), S-klasserne (Arenaskolen) samt Tune-gruppern (Tune skole) vil fortsat tilbyde undervisning under en evt. lock-out. Grunden til dette er, at KL har undtaget disse skoler og klasser fra lock-out.
   
  Der er fortsat mulighed for, at parterne når til enighed i Forligsinstitutionen, så konflikten afblæses.
   
  Der følger mere information efter påske.
   
  Greve kommune - Center for Dagtilbud & Skoler
   
 • ikon
  Hanne Staal Bagge den 19-01-2017
  Tilbud om åben rådgivning til forældre og unge.
  Se vedhæftet og læs mere på www.greve.dk/åbenrådgivning